Wdrażanie systemów informatycznych – czym jest, na czym polega? Jaką firmę wybrać?

Wdrożenie systemu informatycznego to pojęcie bardzo rozległe i często nie do końca precyzyjnie definiowane. To poważny problem, tym bardziej że usługi wdrożeniowe są obecnie coraz popularniejsze, więc niejasności na płaszczyźnie definicji mogą oznaczać poważniejsze problemy w fazie użytkowania, jeśli okaże się, że dostawca usługi i odbiorca rozumieli ten termin inaczej.

Czym jest i na czym polega wdrożenie systemu informatycznego?

Wdrożenie systemu informatycznego jest procesem wieloetapowym, którego celem jest udostępnienie odbiorcy sprawnego i skonfigurowanego pod kątem jego specyficznych potrzeb oprogramowania. Opcjonalne wdrożenie systemu informatycznego może obejmować również dostarczenie i konfigurację sprzętu, jeśli jest to niezbędne z funkcjonalnego punktu widzenia (np. w przypadku systemów obsługi automatycznego druku dokumentów, jeśli usługodawca oferuje taką usługę). W pewnym sensie można tę usługę przyrównać do outsourcingu, ponieważ jest to całkowite powierzenie wykonania określonego zadania innemu podmiotowi lub jednostce wewnętrznej organizacji.

Wdrożenie systemu informatycznego jest procesem, który można podzielić na etapy:

  • weryfikacja wykonalności projektu. Najczęściej to klient przedstawia swoje precyzyjnie opisane potrzeby, może się jednak zdarzyć, że na etapie formułowania wymagań pojawi się błąd, który uniemożliwi poprawne wdrożenie funkcjonalnej usługi, więc weryfikacji nigdy się nie pomija;
  • konfiguracja sprzętu. Ponieważ system informatyczny wymaga sprawnej infrastruktury, może się okazać, że konieczna jest zmiana parametrów pracy niektórych urządzeń, np. otwarcie lub zamknięcie portów w routerach albo zmiana ustawień szczegółowych;
  • instalacja oprogramowania. Zakupu może dokonać dostawca (w imieniu klienta) lub użytkownik bezpośrednio, natomiast to firma wdrożeniowa jest odpowiedzialna za instalację oprogramowania na wskazanych urządzeniach (centralnie lub na poszczególnych stacjach roboczych, co jest precyzowane w projekcie wdrożenia);
  • konfiguracja oprogramowania. Jest to w wielu przypadkach centralny punkt całej usługi, ponieważ prowadzi do stworzenia wygodnej i funkcjonalnej w użyciu wersji oprogramowania. Nie ingeruje się oczywiście w jego kod (aczkolwiek w przypadku niektórych produktów jest to możliwe), ale zawsze korzysta z wybudowanych ustawień, aby w pełni zaspokoić oczekiwania klienta;
  • weryfikacja poprawności instalacji oraz efektywności działania. Wdrożenie obejmuje często bardzo rozbudowaną fazę testów, w czasie których również wprowadza się lub sugeruje dalsze poprawki mające na celu usprawnienie działania usługi.

Dlaczego korzystać ze wdrażania systemów informatycznych?

Zwykle instalacja oprogramowania informatycznego nie przedstawia większych trudności, a zakres niezbędnych czynności konfiguracyjnych w obrębie warstwy sprzętowej jest minimalny. Praktyka jednak pokazuje, że nawet najmniejsze błędy z perspektywy czasu mogą być źródłem poważnych strat w organizacji. Zlecenie wdrożenia systemu informatycznego podmiotowi zewnętrznemu ma tę zaletę, że użytkownik otrzymuje wszechstronnie sprawdzone i w pełni funkcjonalne oprogramowanie (a jeśli nie, to zwykle umowa daje mu prawo dochodzenia roszczeń od wdrożeniowca). Najczęściej oznacza to nie tylko oszczędność czasu, ale także spory zysk, jeśli chodzi o funkcjonalność, tym bardziej że systemy, dla których przygotowuje się wdrożenia, to najczęściej bardzo złożone oprogramowanie – np. sklep internetowy wraz z personalizowanymi dodatkami, systemy magazynowe połączone z systemami sprzedaży, a na to wszystko nakładają się różnice w konfiguracji, które trzeba uwzględnić choćby ze względu na specyfikę urządzeń.

Usługa wdrożeń systemów informatycznych ma przede wszystkim zapewnić użytkownikowi maksymalną wydajność zainstalowanych systemów i programów – w przypadku najbardziej skomplikowanych prac oznacza to również konieczność emulacji pracy na różnych urządzeniach i w różnych warunkach, dzięki czemu wykrywa się ewentualne ryzyka i można je szybko zminimalizować.

Dowiedz się więcej o wdrażaniu systemów informatycznych z morele.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410