System UPS, czym jest, czym się charakteryzuje?

Systemy zasilania awaryjnego w telekomunikacji są niezwykle istotne ze względu na całkowitą zależność urządzeń sieciowych od dostaw energii elektrycznej o precyzyjnie ustalonych parametrach. Zasilanie awaryjne, w zależności od konstrukcji, może pozwolić na podtrzymanie pracy wybranych lub wszystkich elementów sieci przez określony czas albo jedynie zapewnić warunki pozwalające na bezpieczne, planowe wygaszenie komunikacji i zakończenie pracy sieci, które będzie można wznowić bez problemu po przywróceniu zasilania.

Alternatywa dla systemów UPS

W praktyce istnieje jedynie jeden alternatywny sposób zmniejszenia ryzyka związanego z nagłym wyłączeniem sieci wskutek przerwy w dostawie prądu. Jest to zastosowanie niezależnego obwodu zasilania dla całej sieci teleinformatycznej – ma tę zaletę, że taka sieć jest niewrażliwa na awarie innych urządzeń, niemniej jednak najczęściej źródło zasilania jest wspólne, więc również w tym przypadku zaleca się podtrzymanie pracy infrastruktury przez zastosowanie systemu UPS.

Budowa systemu UPS

System UPS nie ma skomplikowanej budowy, ponieważ składa się tylko z baterii akumulatorów zapewniających podtrzymanie pracy urządzeń oraz urządzeń uruchamiających UPS w przypadku braku zasilania sieciowego. W praktyce jednak taka konstrukcja nadal nie jest najpełniej zabezpieczona i w wielu przypadkach stosuje się dwa niezależne od siebie systemu UPS:

  • centralny UPS zapewniający wsparcie serwerów, centrów danych, systemów alarmowych i wizyjnych, a także telefonii i sieci komputerowej z urządzeniami sieciowymi;
  • uzupełniający system UPS, najczęściej złożony z wielu rozproszonych baterii, podtrzymujący pracę poszczególnych komputerów (lub innych hostów) podpiętych do sieci.

W przypadku infrastruktury krytycznej ostatnim stopniem zabezpieczenia zasilania jest agregat prądotwórczy uruchamiany w przypadku niemożliwości podtrzymania zasilania przez sam akumulator UPS.

W sieciach UPS stosuje się także dodatkowe urządzenia kontrolne, których zadaniem jest badanie z częstotliwością nawet kilkudziesięciu cykli na sekundę parametrów prądu zasilającego. Z jednej strony umożliwia to wczesne reagowanie w przypadku zaniku napięcia lub zmiany jego charakterystyki, a z drugiej jest również elementem strategii optymalizacyjnej, ponieważ takie dane mogą stanowić podstawę do wysunięcia roszczeń pod adresem dostawcy energii elektrycznej, jeśli parametry prądu odbiegają od określonych w specyfikacji.

Budowa systemów UPS w telekomunikacji

Projektowanie systemu UPS nie jest zadaniem łatwym – pod względem technicznym nie jest trudno taką sieć zbudować, jednak same urządzenia są bardzo kosztowne, szczególnie w przypadku centralnych systemów teleinformatycznych, i tutaj prawidłowe planowanie struktury odgrywa kluczową rolę. Czynników, które należy uwzględnić przy projektowaniu struktury UPS, jest kilkanaście, a najważniejsze to:

  • planowana łączna wydajność energetyczna, czyli średnia moc, jaką system musi dostarczyć w czasie podtrzymania pracy urządzeń;
  • minimalny czas podtrzymania, a więc wyrażony w minutach czas, jaki jest niezbędny na przeprowadzenie planowego zatrzymania pracy sieci, licząc od chwili uruchomienia systemu UPS;
  • lokalizacja systemu: same zasilacze UPS są dość ciężkie, natomiast miejsce na ewentualny agregat także musi spełniać określone wymogi – budowa infrastruktury przesyłowej również stanowi poważny koszt;
  • profile odbiorników, a więc określenie stosunku mocy szczytowej do mocy średniej, charakter pracy (ciągła lub z wyłączeniami okresowymi), charakter obciążenia wnoszonego przez nie do sieci energetycznej, wrażliwość na zakłócenia parametrów prądu;
  • skalowalność, a więc wymagana łatwość późniejszej rozbudowy struktury UPS.

Najnowsze systemy zasilania awaryjnego dają możliwość zdalnego zarządzania oraz otrzymywania powiadomień przez e-mail lub SMS – tego rodzaju udogodnienia znacząco podnoszą koszt całej instalacji, ale też zapewniają pełniejszą kontrolę nad stanem jej pracy i dają możliwość łatwego monitoringu stanu urządzeń, stąd jest to również coraz częściej cecha bardzo pożądana.

Dowiedz się więcej o systemach UPS z morele.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410