Czym jest audyt wydajności sieci, dlaczego warto go wykonać, komu powierzyć?

Audyt wydajności sieci jest wąskim, ale za to bardzo ważnym wycinkiem szerokiego pojęcia audytu informatycznego w organizacji. Choć dotyczy głównie konfiguracji sprzętu, a w mniejszym stopniu oprogramowania, to tak naprawdę w wielu przypadkach potrafi wykazać bardzo istotne wady organizacyjne i techniczne, które przekładają się nierzadko na poważne problemy ekonomiczne.

Co to jest audyt wydajności sieci?

Audyt wydajności sieci jest procesem weryfikacyjno-kontrolnym, który pozwala stwierdzić wystąpienie oraz charakter ewentualnych błędów w konfiguracji sieci, które ograniczają jej wydajność. Nawet jeśli błędy nie zostałyby wykryte, to i tak zmawiający audyt otrzymuje raport, w którym wskazane jest urządzenie najsilniej ograniczające wydajność sieci i pracy w jej obrębie. Przygotowanie audytu jest procesem wieloetapowym, a raport końcowy obejmuje zarówno informacje o hardware, jak i firmware na poszczególnych urządzeniach, jeśli ma to związek z ograniczeniami wydajności.

Na czym polega audyt wydajności sieci?

Audyt wydajności sieci przeprowadza się zgodnie z pewnymi normami, ale jest to – mówiąc najprościej – seria wielu pomiarów wydajności w różnych punktach sieci w odmiennych warunkach obciążenia. Podstawowy test to kontrola wydajności w czasie normalnej prac sieci (kiedy pracownicy wykonują wszystkie swoje obowiązki), a uzupełnieniem jest test przeprowadzony w czasie obciążenia wymuszonego, często zdecydowanie większego niż w czasie normalnej pracy, co pozwala stwierdzić, gdzie w takiej sytuacji pojawiają się problemy.

  • Audyt wydajności sieci dotyczy zarówno sieci LAN, jak i WAN w czasie pracy firmy. Dla obu interfejsów przeprowadza się także próby obciążeniowe.
  • Punktem wyjścia dla przeprowadzania prób pod obciążeniem jest weryfikacja parametrów pracy urządzeń sieciowych.
  • W czasie audytu wydajności sieci sprawdza się również – jeśli została zaimplementowana – konfigurację sieci VPN oraz jej wydajność lub spadek wydajności w stosunku do sieci niezabezpieczonej. Można weryfikować wszystkie parametry sieci VPN, w tym bezpieczeństwo, stopień kompresji danych i zmianę wydajności tym spowodowaną.
  • Weryfikacji podlega optymalizacja i redundancja sieci, co jest bardzo istotne szczególnie w starszych sieciach, gdzie nie zawsze modernizacje przebiegały w sposób planowy, czego efektem może być powielenie niektórych urządzeń lub zastosowanie sprzętu o konfiguracji różnej od optymalnej.

Jak wybrać wykonawcę audytu?

Ponieważ audyt wydajności sieci jest elementem audytu informatycznego, warto zwracać uwagę na te same certyfikaty wykonawcy. Poza tym jednak należy przede wszystkim powierzyć to zadanie firmie dysponującej właściwym sprzętem oraz wykwalifikowanym i doświadczonym personelem. Innym ważnym kryterium jest zaufanie – ponieważ audytor uzyskuje fizyczny dostęp do sieci i poznaje jej specyfikę, a informacje pozyskane od niego posłużą do planowania działań strategicznych, musi to być przede wszystkim podmiot, co do którego nie pojawiają się najmniejsze zastrzeżenia na gruncie profesjonalizmu – audytorowi należy móc w pełni zaufać, a takim właśnie partnerem jest firma Morele.net.

Po co przeprowadzać audyt wydajności sieci?

Sama budowa sieci teleinformatycznej już jest dużym obciążeniem dla firmowego budżetu, ale jeszcze większym, choć nie zawsze wyraźnie widocznym w perspektywie miesięcznych kosztów, jest eksploatacja źle skonfigurowanej sieci – audyt wydajności pozwala na:

  • uzyskanie rzetelnej i pełnej informacji o stanie faktycznym sieci, jej możliwościach oraz ograniczeniach;
  • uzyskanie informacji o możliwych działaniach modernizacyjnych, które jak najmniejszym kosztem mogą zwiększyć ekonomię eksploatacji sieci i usprawnić działanie firmy oraz komunikację między oddziałami;
  • uzyskanie informacji niezbędnych w procesie ewentualnego dochodzenia roszczeń od wykonawców, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie wcześniejszych działań w sieci;
  • zaplanowanie modernizacji sieci z uwzględnieniem nie tylko specyfiki sprzętu, ale również szerszego kontekstu wynikającego z opracowania celów strategicznych organizacji;
  • wyciągnięcie wniosków dotyczących polityki wykorzystania zasobów sieciowych przez poszczególne działy i pracowników organizacji.

Dowiedz się więcej o audycie wydajności sieci z morele.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410