Czym jest audyt bezpieczeństwa, dlaczego warto go wykonać, komu powierzyć?

Audyt bezpieczeństwa sieci ma na celu przygotowanie szczegółowego raportu na temat podatności sieci komputerowej na ataki oraz ewentualnych ich konsekwencji. Jest to jeden z procesów o największym znaczeniu, mogący wpływać na decyzje strategiczne i taktyczne w firmie. Jednocześnie jest to również obszar szczególnie wrażliwy, ponieważ w przypadku testów bezpieczeństwa prowadzonych niezgodnie z zasadami może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia danych.

Co to jest audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to złożony i wieloetapowy proces analizy bezpieczeństwa na wielu warstwach sieci. Przeprowadzana przez zewnętrzny podmiot kontrola ma wykazać braki techniczne i programowe, które mogą wpływać na obniżenie bezpieczeństwa przechowywanych informacji oraz przekazywanej korespondencji. W ramach audytu bezpieczeństwa sprawdza się szczegółowo kilka najpopularniejszych problemów sieciowych, natomiast w wersji rozszerzonej audyt bezpieczeństwa może wiązać się z wykonaniem testów penetracyjnych albo złożonych prób bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujących również uzyskanie dostępu do sieci dzięki technikom socjotechnicznym.

Zaufanie jako kryterium wyboru audytora

Nawet proste sprawdzenie konfiguracji urządzeń wymaga uzyskania do nich fizycznego dostępu, czyli jest w każdym przypadku ryzykowne. Im większy zaś jest zakres przeprowadzanego audytu, tym staranniej należy dobierać audytorów. Oferty wyróżniające się niską ceną powinny budzić nieufność, ponieważ nie jest to usługa tania, a udostępnienie fizycznego dostępu do sieci i usankcjonowanie tego umową, której stroną jest niezweryfikowany partner, jest niewybaczalnym błędem. Morele.net to firma, która od lat działa w branży informatycznej i zatrudnia jednych z najlepszych specjalistów w Polsce – to partner, któremu można zaufać i na którym można polegać.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

W zależności od zakresu przewidzianych umową audytu czynności, procedura kontrolna może ograniczać się do podstawowego sprawdzenia kluczowych parametrów, albo być bardziej rozbudowana i weryfikować również te obszary związane z bezpieczeństwem, których normalnie się nie sprawdza. Lista podstawowych czynności wykonywanych w ramach audytu bezpieczeństwa sieci obejmuje:

  • weryfikację mechanizmów ochrony sieci interfejsów LAN i WAN;
  • analizę konfiguracji sieci VPN wraz z opisem sposobu i siły szyfrowania oraz charakterystyką bezpieczeństwa komunikacji między oddziałami organizacji;
  • audyt bezpieczeństwa dostępu fizycznego (zgodnie z zasadą: jeśli ktoś ma dostęp do Twojego komputera, to już nie jest to Twój komputer);
  • podstawowe testy bezpieczeństwa i odporności na ataki, np. SQL injection, DDOS, bruteforce haseł administracyjnych i uzyskanie dostępu do plików konfiguracyjnych – ten element audytu bezpieczeństwa ma dowolny zakres.

Im więcej, tym lepiej

Zakres audytu bezpieczeństwa sieci może być bardzo szeroki. O ile bowiem w podstawowym zakresie, czyli konfiguracji sprzętu i podstawowych ustawień programowych najczęściej nie znajduje się krytycznych błędów (choć oczywiście w każdej sytuacji warto się o tym przekonać), o tyle już w zakresie ustawień programowych systemów operacyjnych problemy są często bardzo duże, co chętnie wykorzystują włamywacze.

W firmach przetwarzających dane finansowe (lub zajmujących się finansami), dokumenty zawierające dane o szczególnym znaczeniu lub po prostu w tych organizacjach, które ze względu na ilość gromadzonych danych są atrakcyjnym celem dla osób działających poza prawem, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonych testów bezpieczeństwa.

Testy penetracyjne, w których audytorzy próbują różnych technik w celu przejęcia kontroli nad całością systemu lub zdobycia danych poufnych mogą trwać dość długo i mieć bardzo złożoną formę, natomiast w najlepszy sposób sprawdzają realne zdolności sieci do przetrwania nawet celowanego ataku, a przy okazji stanowią też dobry punkt wyjścia do przygotowania polityk bezpieczeństwa dla pracowników. W standardowym audycie bezpieczeństwa sieci również znajdą się pewne cenne wskazówki, jednak z uwagi na ograniczony zakres weryfikacji, nie będą one najczęściej pełne.

Dowiedz się więcej o audycie bezpieczeństwa z morele.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410