Czym jest audyt backupu, dlaczego warto go wykonać, komu powierzyć?

Audyt backupu jest jednym z rzadziej wykonywanych testów informatycznych, a szkoda, ponieważ bardzo często samo zapobieganie utracie danych nie wystarcza – zapewnienie wydajnego sposobu ich odtwarzania jest więc istotną koniecznością, ale niestety dla wielu systemów backupu testem jest dopiero realna próba odtworzenia danych, często zakończona niepowodzeniem.

Co to jest audyt backupu?

Audyt backupu czy audyt kopii zapasowej jest kompleksowym przeglądem zabezpieczeń danych przed utratą. W zależności od stopnia złożoności systemu informatycznego może być mniej lub bardziej skomplikowanym procesem i zajmować sporo czasu. Jego celem jest wykrycie potencjalnych zagrożeń związanych z kopiami zapasowymi, zanim będzie za późno na ich naprawę.

Usługa taka wymaga zapewnienia audytorowi dostępu do co najmniej kilku elementów systemu, a więc stacji roboczych, głównego centrum danych oraz urządzeń kopii zapasowej. Na podstawie analizy konfiguracji oraz prób funkcjonalnych stwierdza się, czy wszystkie procedury działają w sposób właściwy.

Na czym polega audyt backupu?

Audyt backupu polega najczęściej na wnikliwym prześledzeniu procesu kopiowania i odtwarzania danych. W praktyce dzieli się ten proces na kilka składowych, dla których łatwiejszy jest pomiar wydajności i stwierdzenie poprawności.

  • Audyt podstawowy centralnych systemów backupu – bardzo istotnych, bo pozwalających odzyskać wszystkie dane z całej sieci, a nie tylko informacje fragmentaryczne, jak ma to miejsce w przypadku stosowania rozproszonych systemów kopii bezpieczeństwa.
  • Weryfikacja procedur wewnętrznych w zakresie kontroli wykonania i poprawności backupu oraz realizacji tych procedur. Jest to ważne, ponieważ poza okresowym audytem głównym organizacja musi wykorzystywać wewnętrzne procedury kontrolne na bieżąco analizujące stan kopii zapasowych.
  • Analiza procedur testów odtworzeniowych oraz weryfikacja aktualizacji. O ile samo stworzenie kopii zapasowej odbywa się zwykle w mniejszym lub większym stopniu poprawnie, o tyle w wielu organizacjach brakuje danych na temat odtwarzania kopii, a więc nie wiadomo jak długo proces ten trwa i jakie są realne szanse na jego sukces.
  • Przeprowadzenie praktycznego testu odtworzenia danych za pomocą dedykowanych narzędzi – nawet jeśli oprogramowanie dbające o wykonywanie kopii zapasowych przeprowadza ich okresową weryfikację, to należy liczyć się również z koniecznością sprawdzenia wyników odtworzenia przez inny program, aby wykluczyć możliwość nałożenia się dwóch błędów.

Nie cena, a jakość

Przy wyborze audytora kopii zapasowej olbrzymie znaczenie mają jego kwalifikacje i doświadczenie. Cały proces musi bowiem zostać wykonany w jak najkrótszym czasie, gdyż często wymaga tymczasowego zawieszenia dostępu do backupu. Niska cena, podobnie jak w przypadku samej budowy centralnego systemu backupu, jest kusząca, ale i tym razem może oznaczać tylko pozorne oszczędności, które tylko odsuną w czasie gigantyczne koszty związane z niemożliwością odtworzenia danych.
Dlatego spośród wszystkich firm, które wykonują audyt backupu, warto wybrać Morele.net: specjalistów, którzy znają się na kopiach zapasowych, pracują sprawnie, a jednocześnie bardzo dokładnie.

Dlaczego warto wykonać audyt backupu?

Funkcjonujące do niedawna powiedzenie, w myśl którego administratorzy dzielą się na tych, którzy robią kopie i tych, którzy będą je robili, musi zostać obecnie rozbudowane. Trzecią kategorią administratorów są ci, którym tylko wydaje się, że mają kopie bezpieczeństwa.

Dlatego należy regularnie przeprowadzać audyty backupu, które potwierdzają nie tylko fakt posiadania zdatnej do otworzenia kopii, ale także jej aktualność oraz poprawność procedur backupu. Jest to niezwykle istotne, ponieważ obecnie ilość przetwarzanych danych jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, a ich waga większa, więc nawet najmniejsza awaria może wywołać olbrzymie skutki, tym bardziej że sieć często nie jest idealnie zabezpieczona przed dostępem z zewnątrz i ryzyko utraty danych bieżących jest całkiem realne.

Audyt kopii zapasowej warto przeprowadzić jeszcze z innego powodu: pełna świadomość poprawności procedur Disaster Recovery jest bardzo silnym argumentem, który w przypadku wielu firm będzie wzięty pod uwagę przez klientów, a to oznacza, że poprawna kopia zapasowa, nawet jeśli nigdy nie zostanie wykorzystana, nie tylko nie wymaga wielkich nakładów finansowych, ale wręcz może stać się podstawowym atutem marketingowym i przyciągnąć nowych klientów.

Z drugiej strony – brak kopii lub jej nieprawidłowe wykonanie może w niektórych przypadkach narazić administratora danych na poważne konsekwencje karne i finansowe.

Dowiedz się więcej o audycie backupu z morele.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

300-101   400-101   300-320   300-070   300-206   200-310   300-135   300-208   810-403   400-050   640-916   642-997   300-209   400-201   200-355   352-001   642-999   350-080   MB2-712   400-051   C2150-606   1Z0-434   1Z0-146   C2090-919   C9560-655   642-64   100-101   CQE   CSSLP   200-125   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-075   300-115   AWS-SYSOPS   640-692   640-911   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   000-089   000-105   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410